Therapie

 

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelvorm die zich richt op het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam omvat het geheel van spieren, gewrichten, botten en het zenuwstelsel. Op dit geheel moeten we dagelijks kunnen rekenen. Vaak is bewegen iets vanzelfsprekends. Pas wanneer u ergens last van krijgt komt u erachter dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Op het moment dat het lichaam even niet meewerkt dan is daar de fysiotherapeut. Bij ons kunt u terecht voor behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Bij fysio actief werken ervaren fysiotherapeuten met ieder zijn of haar eigen specialisaties. Op diverse wijzen pakken wij uw klachten aan. Denk bijvoorbeeld aan oefentherapie, training, danstherapie, manueel therapie, massages en medical taping. Vaak wordt er binnen ons team een combinatie gemaakt van de verschillende disciplines om tot het beste resultaat te komen.

 

Manueel therapie

Manuele therapie is een specialisatie met betrekking tot het bewegingsapparaat; de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Na onderzoek van de klachten en beperkingen worden er specifieke technieken gebruikt door de manueel therapeut.

Deze technieken bestaan over het algemeen uit manipulaties, mobilisaties en oscillaties om de gewrichten beter te laten bewegen.

Als zachte duwende of trekkende bewegingen niet voldoende zijn, kan een manueel therapeut een gewricht soms ook sneller bewegen. Daarbij hoor je soms een knappend of krakend geluid. Dit noemen we een manipulatie welke vaak pijnloos is en vaak direct effectief.

Voor welke klachten is manueel therapie geschikt?

Veel klachten worden veroorzaakt door stoornissen in de gewrichten of ter compensatie van het lichaam hierop. Tijdens het onderzoek bekijkt de manueel therapeut het lichaam als een geheel. Het kan dus zijn dat de oorzaak van de pijn of bewegingsbeperking op een andere plek zit dan waar die ervaren wordt. De therapie is erop gericht om deze stoornissen te herstellen en te verbeteren.

Daarbij kunt u denken aan klachten als:

 • hoofd- en nekpijn
 • nek en schouderklachten die doortrekken in de armen
 • rugklachten hoog in de rug, met rib- en borstpijn
 • lage rugpijn met pijn die doortrekt naar de billen en bovenbeen
 • enkelklachten met beperkingen in het afwikkelen van de voet
 • elleboogklachten met beperkingen in het buigen en strekken
 • verbeteren van de houding

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen kunnen we u vertellen na het onderzoek bij de eerste behandeling.

 

COPD/ Astma

Astma en COPD zijn 2 longziekten die veel op elkaar lijken, maar allebei met een andere oorzaak waardoor er een verschil is in behandeling.

COPD  ASTMA
Leeftijd Meestal ouder dan 40 jaar. Alle leeftijden
Oorzaak Voornamelijk door roken of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen Allergie. Overgevoeligheid. Erfelijkheid.
Klachten Benauwdheid, hoesten en slijm. Kortademigheid na blootstelling aan prikkels
Verloop Chronisch en geleidelijk slechter. Luchtwegen onherstelbaar beschadigd. Overwegend gunstig met medicatie.
Levensverwachting Verminderd. Zeker als men niet stopt met roken. Normaal, bij optimale behandeling
Longfunctie Blijvend verminderd, ook bij optimale behandeling Overwegend normaal

Bron: Verschillen astma & COPD | Luchtpunt

De behandeling kan zowel individueel als in een groep plaats vinden.

Bij de individuele behandeling ligt de focus op het verbeteren de beweeglijkheid van de ribben (mobiliteit), het middenrif (diafragma) en het bindweefsel (fascie). Daarnaast is er aandacht voor basiskennis van voeding en leefstijl.

De groepsbehandeling beslaat 2 keer per week 1 uur training. Het bestaat uit een  combinatie van cardio-en high intensitytraining (Hit). Cardio traint de long. Door Hittraining worden endorfinen, maar vooral ontstekingsremmende stoffen aangemaakt in het lichaam die de ontstekingsreacties in de long verbeteren. We kunnen beschadigde longblaasjes niet herstellen maar ervoor zorgen dat u een grotere deel van uw long kunt gebruiken en dat de overgebleven longblaasjes beter functioneren.

Doelgroep: mensen met COPD of astma.
Individueel of in een groep
Duur groepstrainingen: 2 x 1 uur per week.

 

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is gericht op de behandeling van zowel chronische als acute sportblessures. Doel van de behandeling is om te herstellen van de blessure, terug te keren naar uw oude sportniveau en om een nieuwe blessures te voorkomen.

De behandeling start met een uitgebreide analyse van de klachten. Er wordt daarna een individueel behandelplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met uw conditie, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen.

 

Psychosomatische therapie

Psychosomatische fysiotherapie specialiseert zich in behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.
De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.

Doelgroep: iedereen met klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

 

Danstherapie

Dansblessures kunnen acuut of chronisch zijn. 90% van blessures zijn veroorzaakt door overbelasting en lichamelijke compensaties van specifieke bewegingen.

De meest voorkomende klachten zijn:

 • terugkomende pijn waarbij de oorzaak nog niet geïdentificeerd is
 • enkel en voet blessures zoals gezwikte enkel of stress fractuur
 • springschenen
 • knie-, lies-, rug-, nek- en schouderklachten zoals pijn en vermindering van mobiliteit, terwijl via medisch onderzoek geen structurele afwijking te vinden is.

Wat doen we bij de danstherapie:

 • complete revalidatie van blessures van acute of chronische aard of na chirurgische ingreep
 • blessurepreventie

Dit gebeurt middels specifieke evaluatie (zowel statisch als bewegend), vroegtijdige interventie en complete behandeling. Ik breng disbalans in kaart en identificeer mogelijke compensaties in (dans)bewegingen om de echte oorzaak van klachten te vinden. Deze disbalans wordt ‘gecorrigeerd’ binnen de specifieke danstechniek. De danser ondergaat een proces van bewustwording van eigen lichaam, die hem of haar gaat helpen in de toekomst om compensaties te identificeren, te corrigeren en de kans op blessure te verminderen.

Gevolg: niet alleen blessurevrij maar ook een verfijning en verbetering van je techniek!

Het hersteltraject geef ik concreet vorm door de mate van belastbaarheid en training te vertalen naar dans specifieke oefeningen. Met andere woorden: op welke wijze kan iemand weer deelnemen aan trainingen, lessen of choreografieën? Indien gewenst kan dit, met gebruikmaking van dans terminologie, schriftelijk inzichtelijk gemaakt worden.

 

Global Postural Re-Education (GPR)

GPR is een fysiotherapeutische behandelmethode die valt onder de manuele therapie (ook bekend als RPG). Het werd ontwikkelt door fysio-en manueel therapeut Philippe Souchard. Inmiddels wereldwijd veel gebruikt, maar nog weinig bekend in Nederland.

De methode is steeds op zoek naar de oorzaak van de aandoening aan het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoening). Het doel is om de beweeglijk (mobiliteit) van de gewrichten te herstellen. Hierdoor nemen pijnklachten af. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van vaste lichaamshoudingen (posturen). Deze posturen worden geleidelijk en op delicate wijze toegepast, met voortdurende aandacht voor ademhaling. Het concept hier achter is dat de houdingsspieren met elkaar samenwerken als spier-ketens gelokaliseerd rondom de wervelkolom. GPR heeft als doel de spieren die in verkorte toestand zijn op te rekken en te verlengen door aanhoudende actieve oefenen aan te nemen en contracten de antagonisten te stimuleren. Dit betekent dat de tegenoverliggende spier gestimuleerd wordt; bijvoorbeeld de biceps en triceps.

Welke klachten worden met GPR succesvol behandeld?

 • chronische nek- en lage rugklachten
 • morfologische problemen (standsafwijkingen) van wervelkolom (scoliose,
  hyperlordosis, kyfosis) en van extremiteiten (knie valgus/varum, pes planus of cavus)
 • specifieke aandoeningen van de wervelkolom (discus problematiek, hernia,
  ischias, stenose, spondylolisthesis)
 • tendomyogene klachten (schouderklachten, tenniselleboog)
 • sportblessures
 • ademhalingsproblemen (mechanisch van aard)

 

RMA- Spier herprogrammering

Reprogramming Muscle Articulation (RMA) is een therapeutische methode die gebruikmaakt van tape, gesneden in een speciaal formaat om een disbalans in de spieren te corrigeren.

De behandeling is gericht op energie, spier-, gewrichts- en een metabole balans. Hierdoor creëren we een normalisatie van de mobiliteit en een verlaging van de spierspanning.

De RMA benadrukt de fysieke en energetische balans, met uitstekende resultaten in het verbeteren van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.