Tarieven

Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars. Als u aanvullend verzekerd bent dan krijgt u het daaruit vergoed. Hiervoor geldt dat voor fysiotherapie of manueel therapie u de vergoeding krijgt die in uw aanvullende pakket zit (zie hiervoor uw verzekeringspolis ).

Bij een chronische indicatie heeft u een verwijzing van een arts nodig voor de fysiotherapeut. Bent u  niet aanvullend verzekerd, dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoedt vanuit de basisverzekering. Waarbij eerst uw eigen risico aangesproken wordt. Mocht die al aangesproken (‘op’) zijn, dan wordt alles vergoed.

Tarieven

Fysiotherapeutische behandeling €      37,50
Fysiotherapeutische behandeling aan huis €      52,50
Manuele therapie behandeling €      48,50
Manuele therapie behandeling aan huis €      63,50
Screening en intake/onderzoek €      55,00
Screening en intake/onderzoek aan huis €      70,00
Verwijzing en intake/onderzoek €      55,00
Verwijzing en intake/onderzoek aan huis €      70,00
Uitgebreid rapport €      90,00
Niet nagekomen afspraak                                                                                             . €      37,50

*Danstherapie, RMA, GRP en Revalidatie na covid vallen allen onder ‘Fysiotherapie’.

Niet verzekerde zorg

Fysiotherapie pakket 10 behandelingen p/jr €    350,00
Fysio Fitness 1x p/wk €      50,00
Fysio Fitness 2x p/wk €      65,00
Fysio Fitness strippenkaart 12 x €    150,00
Personal training 60 min €      75,00
Massage 30 min €      37,50
Massage 60 min €      70,00
Leefstijl Coaching €      75,00
Fysiotherapie preventie pakket 10 behandelingen en 50 x Fysio Fitness          . €    900,00
Preventie Pakket 50 x Fysio Fitness en 12 x massage van 30 min €    950,00
Luxe Pakket 50 x Fysio Fitness, 12 x massage en 2 x leefstijl consult €  1100,00