Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Wanneer u een afspraak maakt bij Fysio-Actief  betekent dit dat er gegevens gevraagd en opgeslagen worden die belangrijk zijn om u te kunnen behandelen en om uw behandelingen te kunnen declareren/ factureren.

 

Welke Gegevens leggen we vast?

Allereerst gaat het om algemene informatie over u, zoals uw naam, geboortedatum, BSN,  geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals de foto van jouw ID. Overige gegevens die van u worden vastgelegd zijn uw relevante medische/ fysiotherapeutische gegevens  en  uw verzekeringsgegevens.

 

Hoe komen we aan uw gegevens?

Die krijgen we van uw verwijzer en deels van u zelf. Verder maken we gebruik van een UZI- zodat we uw gegevens correct en foutloos kunnen importeren.

 

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt:

Uw gegevens worden vastgelegd met als doel om een goed beeld te krijgen van uw klacht, zodat we een passend behandelplan voor u kunnen maken, om met u te kunnen communiceren via de e-mail en om uw behandelingen te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar of voor het maken en versturen van nota’s.

 

Met Wie delen we deze gegevens?

Een rapportage van uw behandeltraject gaat naar uw huisarts en of verwijzer via brief of een beveiligde mail. Indien u toestemming voor geeft beperkte informatie (anoniem) naar de zorgverzekeraars en met de landelijke database.

 

Worden mijn gegevens doorverkocht?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en worden dus niet aan derden verkocht.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij zijn wettelijk verplicht je gegevens tot 15 jaar na het sluiten van uw dossier te bewaren.