Directe Toegankelijkheid

Directe toegankelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt zich bij ons melden zonder een verwijsbrief.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te komen, voeren we eerst een zogenaamde screening in.
Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.
Zo niet, dan kunnen wij u doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kunnen wij hij in overleg met u
aan de slag en dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.
Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, zodat u weer ‘direct’ kunt
beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten.
U wilt immers optimaal behandeld worden en indien nodig doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF),
wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen.
Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.
Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten
tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

Onze therapeuten zijn allemaal geregistreerd als Registerfysiotherapeuten, dus volgen regelmatig cursussen om de kwaliteit van zorg te waarborgen.