Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek Fysio-Actief

De Nederlandse beroepsbevolking brengt een groot deel van het leven door op de werkplek.
Wij fysiotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten waarbij klachten een relatie hebben met het functioneren in die werksituatie. Het duidelijk krijgen van deze relatie is van grote toegevoegde waarde voor ons als behandelaar.

 

Voor wie is een werkplekonderzoek bedoeld?

  • Voor bedrijven die onafhankelijk en professioneel advies willen krijgen over de fysieke belasting van hun werkgevers (werkergonomie). Moet er preventief iets gedaan worden aan de huidige situatie of juist een curatieve aanpak?
  • Indien er sprake is van lichamelijke klachten bij een of meerdere medewerkers.
  • Voor medewerkers om een inzicht te krijgen in eigen gedrag ten aanzien van werk gerelateerde klachten (houding in relatie tot arbeidstaken)

 

Doel werkplekonderzoek

Het doel van een werkplekonderzoek is om problemen in het werkveld in kaart te brengen en vooral oplossingen voor te zoeken zodat kosten beperkt blijven. Het bedrijf hoeft niet altijd hoge investeringen te doen en of het werkplek compleet om te bouwen. Medewerkers worden actief bij betrokken en aangewezen op hun eigen gedrag, die net zo belangrijk is als het krijgen van een nieuwe bureaustoel of een comfortabele auto van de baas.

 

Hoe verloop het proces

Er wordt samen met het bedrijf kortgesloten wat de hulpvraag is. Hierna volgt een intakegesprek met de medewerker(s) om problemen in kaart te brengen. Vervolgens vindt er een analyse van de werkomgeving, werkhouding en gedrag plaats. Als laatste ontvangt het bedrijf en de medewerker een terugkoppeling middels een rapportage. In de rapportage wordt de bevindingen benoemd vervolgd door een advies en oplossing op maat. Op maat betekent dat ieder medewerker een ander advies kan krijgen. Verder zijn er verhelderende foto’s van de werkhouding en gedrag bij de rapportage inbegrepen.

 

Resultaat

Voor medewerker(s): een eye opener wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van hun (lichamelijke) klachten. Vaak ook gedrag georiënteerd. Wat kan de medewerker zelf doen, om klachten te voorkomen en niet alles op de werkomgeving te gooien. Het verkleinen van ziekteverzuim.

Voor bedrijven: een atmosfeer creëren, waarin medewerkers met plezier hun werkzaamheden uitvoeren zonder lichamelijke klachten. Antwoord krijgen op de allerbelangrijkste vraag: is er wel of geen sprake van werk gerelateerde lichamelijke klachten en in hoeverre het bedrijf een bijdrage kan leveren aan het beperken van gezondheidsschade zowel op korte als lange termijn.

 

Wat als de lichamelijke klachten niet werk gerelateerd zijn?

Na een werkplekonderzoek wordt het duidelijk of de lichamelijke klachten werk gerelateerd zijn. Indien het niet het geval is en de medewerker degelijk lichamelijke klachten heeft/ ervaart, kan het bedrijf en de medewerker kiezen voor een uitgebreidere klachtenanalyse en begeleiding, zonder dat er sprake hoeft te zijn van ziekteverzuim. De zogenaamde Werkplekonderzoek plus analyse.

Tijdens een uitgebreidere analyse worden andere aspecten ook in beeld gebracht, zoals fysieke en psychosociale belasting buiten het werkveld. Het kan zitten in kleine dingen zoals het slapen op een verkeerd kussen of matras, ingezakt zitten op de bank, maar ook verkeerde belastingen door sport. Hierdoor wordt de medewerker zich bewust van zijn eigen gedrag en bijdrage op het ontstaan of instaand houden van zijn lichamelijke klachten.

Er kan ook vanaf het begin gekozen worden voor een Werkplekonderzoek plus analyse.

 

U kunt een werkplekonderzoek aanvragen door een email te sturen naar info@fysio-actief.eu.

We zullen direct contact met u opnemen.