Vestibulaire revalidatie

Vestibulaire revalidatie

Vestibulaire revalidatie (duizeligheidsklachten)

Soms kunnen duizeligheidsklachten ontstaan na bijvoorbeeld een oorontsteking, een lange periode van bedrust of na een operatie. Ook kunt u balansproblemen of moeite met zien hebben. U kunt zich hierdoor angstig of depressief voelen. Misschien durft u uit angst voor toename van de klachten sommige bewegingen niet meer te maken, waardoor u steeds minder activiteiten onderneemt.

Bovenstaande klachten worden veroorzaakt doordat het evenwichtsorgaan binnenin het oor niet meer naar behoren werkt. Dit wordt ook wel vestibulaire dysfunctie genoemd.

Vestibulaire revalidatie Dit is een vorm van oefentherapie die het evenwichtsorgaan helpt te herstellen of te compenseren. Dit gebeurt door middel van adaptatie (het vermogen van het evenwichtssysteem om anders te reageren op een beweging die nu duizeligheid veroorzaakt) substitutie (het leren toepassen van andere strategieën om de verloren functie te vervangen) en habituatie (afname van de klachten door gewenning aan de prikkel die de klachten veroorzaakt).

 

Doelstellingen van de behandeling zijn:

* vermindering van duizeligheid en visusproblemen

* verbetering van balans-/evenwichtsstoornissen

* verminderen van angst

* verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven

 

De behandeling is patiënt specifiek en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Cawthorne en Cooksey oefeningen:

Deze oefeningen bestaan uit oog-, hoofd en rompbewegingen met als doel het provoceren van de duizeligheidklachten. Herhaalde blootstelling aan een stimulus zal uiteindelijk afname van klachten geven (habituatie).

Blikstabilisatie-oefeningen:

Deze oefeningen hebben tot doel de adaptatie van de vestibulo-oculaire reflex. Dit wil zeggen het vermogen van het evenwichtssysteem om anders te reageren op de prikkel die duizeligheid veroorzaakt. De oefeningen bestaan uit hoofdbewegingen waarbij de ogen gericht zijn op een vast voorwerp of op een bewegend voorwerp.

Balanstraining:

We trainen de balans door middel van loopoefeningen in combinatie met verschillende vormen van balans- en evenwichtsoefeningen.

Repositioneringstechnieken:

Deze vorm van behandeling bestaat uit bewegingen van het hoofd om de oor kristallen weer op de juiste plaats in het oor te krijgen waardoor de duizeligheid vermindert of geheel verdwijnt. Bij BPPD (Benigne Paroxymale Positie Duizeligheid) is de Epley manoeuvre zinvol.