Mimetherapie

Mimetherapie

Een aangezichtsverlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Omdat u last hebt van een van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen voor revalidatie van de mimiek, of kortweg ‘mimetherapie’.

 

Doel van de therapie:

Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leren we u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Dit doen we, zodat uw gezicht zo symmetrisch mogelijk beweegt bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.  

De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Soms is het zinvol om nog voordat beweging mogelijk is, ons  te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

 

Wat kunt u van de behandeling verwachten:

Wij  onderzoeken bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen o.a.: