Psychosomatiek

Psychosomatiek

Psychosomatisch betekent geest (psyche) en lichaam (soma). Psychosomatische klachten zijn klachten waarbij zowel het lichaam als geest bij betrokken zijn. Tot op zekere hoogte zijn alle aandoeningen psychosomatisch waarbij zowel lichaam als geest bij betrokken zijn. Er is een mentale aspect bij elke lichamelijke ziekte. Hoe we reageren op ziekte en hoe we  ermee omgaan  varieert  sterk per persoon. De term psychosomatische aandoeningen worden echter voornamelijk gebruikt om  “lichamelijke klachten” waarvan wordt gedacht dat die door mentale factoren veroorzaakt worden of erger zijn geworden.  Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld ; Pijn op de borst. Deze kan door stress worden veroorzaakt, terwijl er geen lichamelijke ziekte aanwezig is. Indien er geen aantoonbare aandoening is gevonden, is deze  in vele gevallen psychosomatisch . In zo’n geval is fysiotherapie geïndiceerd en kunnen wij u daarbij helpen.

 

Wij kunnen u  bij de onderstaande klachten helpen:

 • pijn of druk op de borst
 • burn-out
 • onbegrepen chronische pijn
 • langdurige vermoeidheid
 • duizeligheidsklachten
 • spanningshoofdpijn
 • hyperventilatie en kortademigheid
 • slaapproblemen
 • buikpijn

 

Wat kunt u van de behandelingen verwachten:

Wij helpen u tijdens uw eerste consult van 1 uur om erachter te komen wat de oorzaken zijn van uw klachten door een verhelderend gesprek. U krijgt na het intakegesprek een lichamelijk onderzoek om een diagnose te kunnen stellen. Op basis van het intakegesprek en onderzoek stellen we een behandelplan die met u besproken wordt.
U wordt verder altijd bij uw eerste consult behandeld. Ons doel is dat u verlichting ervaart van uw klachten aan het einde van uw eerste consult.

 

Het behandeltraject:

 • U krijgt u inzicht in de oorzaken van uw klachten en de factoren die deze mogelijk in stand houden.
 • Het aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning.
 • Het verhogen van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verbeteren van het gezonde lichaamsgevoel en bewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van uw grenzen, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Het bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

 

Behandelmethoden:

 • Adem- en ontspanningstherapie
 • RMA therapie
 • Basic Body Awareness Therapy (BBAT)
 • Focussen volgens Gendlin
 • Mindfullness (gebaseerd op o.a. Vipassana)
 • Fysiotherapeutische NLP